top of page

​家族墓

Cemetery Project

寬豫石材 - 家族墓_9

石種介紹:屋身主體-606# 光面石材、造型欄杆-606# 光面石材、素面花崗石門扇-654#光面石材、

                      墓碑拜桌組-山西黑# 光面石材

坪數:此作品為24坪規劃設計(歡迎來電,依業主需求客製化)

屋內設計:606# 粉花崗光面石材-扇形石材灰位箱架(大約可放30個灰位-可客製化)

適用範圍:家族墓、墓園工程、墓園設計規劃、花崗石地板

bottom of page