top of page

​家族墓

Cemetery Project

寬豫石材 - 家族墓_3

石種介紹:屋身主體-606# 粉花崗光面石材、墓碑拜桌組-山西黑#光面石材、北師石雕-青斗石、

                       門扇雕刻-654# 灰花崗

坪數:此作品為42坪規劃設計(歡迎來電,依業主需求客製化)

屋內設計:606# 粉花崗光面石材-石材灰位箱架(大約可放80個灰位-可客製化)

適用範圍:家族墓、墓園工程、墓園設計規劃、門扇雕刻、後牆雕刻堵、紋石桌椅、石材園藝配件

bottom of page